kako_radimo

O nama

Tvrtka Kapitel d.o.o. osnovana je u studenom 1991. godine sa sjedištem u Ivanić-Gradu.

Puni naziv tvrtke je ¨Kapitel d.o.o. za graditeljstvo i marketing˝ s matičnim brojem upisa (MBS) 3781186, te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 44838895379. Od početka poslovanja tvrtka je u vlasništvu Ivice Kušića, diplomiranog inženjera arhitekture Tvrtka broji preko 100 zaposlenih, od visokoobrazovanih inženjera i diplomiranih inženjera, pa sve do stručnih kvalificiranih neposrednih izvršitelja koji svojim radnim iskustvom pružaju garanciju za dobro izvršenje radnih zadataka i ugovorenih poslova.

Što radimo?

Naša osnovna djelatnost je građevinarstvo; niskogradnja i visokogradnja, gradnja po sistemu «ključ u ruke», te izvedba zahtjevnih restauratorskih radova. Tvrtka danas posjeduje zavidan broj referenci u području izgradnje i sanacije objekata visokogradnje, niskogradnje i restauratorskih radova, te je respektabilan partner mnogim drugim tvrtkama u Hrvatskoj.

Tvrtka posjeduje:

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za skupinu C
Rješenje Ministarstva kulture za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru
Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upisu u očevidnik prijevoznika otpada za neopasni otpad, opasni otpad i komunalni otpad

Kako radimo?

Punih 26 godina tvrtka svoj razvoj temelji na kontinuiranom ulaganju u svoje zaposlenike i njihova znanja, opremu, materijale i strojeve, pritom vodeći računa o horizontalnim prioritetima – ekonomske, društvene i okolišne komponente.

Potvrda toga su međunarodni certifikati koje tvrtka posjeduje za:

  • Sustav upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2008
  • Sustav upravljanja okolišem – ISO 14001:2004
  • Sustav sigurnosti i zdravlja na radu – OHSAS 18001:2007

Tvrtka je usmjerena na potrebe Investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom imajući na umu brzinu i kompletnost isporuke, uz ključni naglasak na kvalitetu.

Prateći situaciju na Europskom tržištu tvrtka je sudjelovala na zahtjevnoj nabavi – IPARD, IPA, Predpristupna pomoć- te je uspješno izvršila preko 10 ugovora na Engleskom jeziku za izvođenje radova prema EU procedurama, sve prema Crvenoj i Žutoj FIDIC knjizi (FIDIC – YELLOW BOOK, RED BOOK).

Poduzeće posjeduje trgovinu građevinskim materijalom pod nazivom ˝Baumat˝ te pripadajući skladišni prostor.

Tel.: +385 1 2888 127
WordPress Theme