U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” tvrtka Kapitel d.o.o. od 01.veljače do 1.kolovoza, 2020 godine provodi projekt pod nazivom “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja” za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0045.

Projekt se sastoji od nabave IKT opreme kroz tri aktivnosti provedbe uz aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Pod tim aktivnostima nabavljaju se hardver, softver za upravljanje gradilištima, sustav za praćenje vozila, te programi i licence.

Uvođenjem naprednih IKT rješenja poboljšati će se konkurentska pozicija tvrtke na domaćem i stranom tržištu, optimizirati će se 10 ključnih poslovnih procesa i stvoriti učinkovitija organizacije rada.

Naziv korisnika: Kapitel d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 450.790,35 kn
Bespovratna potpora: 257.861,52 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2020. – 01.08.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Dunja Kušić Mikolić
Pogledajte više na www.strukturnifondovi.hr

 

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST NARUČITELJA

WordPress Theme