Naručitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Projekt: Sanacija pročelja i krova, sanacija podruma kapilarne vlage na zgradi Direkcije HŽ-a, Mihanovićeva 12

Prethodni projektSljedeći projekt
WordPress Theme