Energetski certifikat

jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, a izdaje ga ovlaštena osoba. Sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi.

SVRHA ENERGETSKOG CERTIFIKATA JE IZDATI PREPORUKE ZA EKONOMSKI POVOLJNO POBOLJŠANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA ZGRADE.

Energetski certifikat izdaje se na temelju obavljenog energetskog pregleda i vrijedi 10 godina od trenutka izdavanja.

Vezano za izdavanje energetskog certifikata zgrade možemo podijeliti u dvije kategorije:

 • Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
 • Zgrade s složenim tehničkim sustavom

ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM
su stambene i nestambene zgrade građevinske (bruto) površine manje ili jednake 400 m² i koje su opremljene:

 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode bez posebnih sustava za povrat topline, s razdiobom toplinske energije jednim cirkulacijskim krugom bez korištenja alternativnih sustava
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline

ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM
jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade.

SADRŽAJ ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Energetski certifikat mora sadržavati:

 • Opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala i izradila energetski certifikat, oznaku energetskog certifikata,
 • podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, popis primijenjenih propisa i normi.
 • Oznaka energetskog certifikata uključuje registarski broj ovlaštene osobe, redni broj energetskog certifikata koji je izdala ta ovlaštena osoba i kraticu oznake zgrade (na pr.: F/P_X_201X_SZX/NSZX).
 • ECZ obvezno sadrži prijedlog mjera za troškovno optimalno ili troškovno učinkovito poboljšanje energetskih svojstava zgrade ili građevnog dijela zgrade odnosno posebnog dijela zgrade, osim ako nema realnog potencijala za takvo poboljšanje u odnosu na zahtjeve energetske učinkovitosti koji su propisani posebnim propisom

Izdavanje energetskih certifikata

Poduzeće Holdon d.o.o. je ovlašteno za energetsko certificiranje zgrada s:

 • jednostavnim tehničkim sustavom
 • složenim tehničkim sustavom (strukovno područje elektrotehnika)

Ovlaštena osoba je Robert Stipić, struč.spec.ing.aedif.
broj ovlaštenja F-1259/2016
i nalazi se u registru ovlaštenih osoba na stranicama MGIPU
Registar osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

Kontakt: 01 2831 483, email: [email protected]

WordPress Theme