Niskogradnja

Tehničkom i kadrovskom opremljenošću jamčimo kvalitetno i brzo izvođenje radova na području niskogradnje odnosno izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije cesta, izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacija, izgradnje reciklažnih dvorišta, izgradnje i rekonstrukcije deponija za otpad, radovi izgradnje, rekonstrukcije i nadogradnje pročistača otpadnih voda, radovi ispod razine mora, izgradnje i rekonstrukcija gradskih trgova, radovi krčenja raslinja i košnje trave i slično.

niskogradnja
WordPress Theme