Kapitel d.o.o.

Misija

Stalnim primjenjivanjem načela i zahtjeva norme ISO 9001:2000 težit ćemo ostvarenju stalnih
poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i povećanju djelotvornosti procesa.
Povećati učinkovitost i profitabilnost našeg poduzeća.
Razvijati stručnu radnu snagu kao temeljnu vrijednost poduzeća u okviru društveno prihvatljivih
kriterija i načela.

Strateški ciljevi

Poslovni cilj je imati zadovoljnog kupca, vlasnika, zaposlenika, dobavljača te društva u cjelini.
Razvijati trajnu suradnju i stabilne odnose sa investitorima.
Postići, održavati i neprestano inovirati kvalitetu svojih proizvoda u odnosu na postavljene zahtjeve.
Ulagati u modernizaciju opreme, sredstava rada i tehnologiju u interesu zadovoljavanja zahtijeva
kupaca.
Provoditi neprestano školovanje i usavršavanje svojih zaposlenika kako bi podizali kvalitetu svojih
proizvoda.
Predaja objekata prije roka uz poštivanje zahtjeva i propisa.
Zaposlenici su dužni ovisno o zaduženjima surađivati na projektu te provoditi propisane i prihvaćene
zahtjeve norme kako bi pridonosili ostvarenju postavljenih ciljeva.

Vizija

Realizacijom postavljenih ciljeva stvorit ćemo uvjete za ostvarivanje zadovoljstva investitora i
korisnika te zaposlenika u skladu sa profesionalnim normama i profesionalnom etikom.
Ostvariti konkurentnost na tržištu.