TKO SMO?

Tvrtka Kapitel d.o.o. osnovana je u studenom 1991. godine sa sjedištem u Ivanić-Gradu.

Puni naziv tvrtke je “Kapitel d.o.o. za graditeljstvo i marketing” s matičnim brojem upisa (MBS) 3781186, te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 44838895379. Od početka poslovanja tvrtka je u vlasništvu Ivice Kušića, diplomiranog inženjera arhitekture. Tvrtka broji preko 100 zaposlenih, od visokoobrazovanih inženjera i diplomiranih inženjera, pa sve do stručnih kvalificiranih neposrednih izvršitelja koji svojim radnim iskustvom pružaju garanciju za dobro izvršenje radnih zadataka i ugovorenih poslova.

ŠTO RADIMO?

Naša osnovna djelatnost je građevinarstvo; niskogradnja i visokogradnja, gradnja po sistemu “ključ u ruke”, te izvedba zahtjevnih restauratorskih radova. Tvrtka danas posjeduje zavidan broj referenci u području izgradnje i sanacije objekata visokogradnje, niskogradnje i restauratorskih radova, te je respektabilan partner mnogim drugim tvrtkama u Hrvatskoj.

Tvrtka posjeduje:

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za skupinu C
Rješenje Ministarstva kulture za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru.
Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upisu u očevidnik prijevoznika otpada za neopasni otpad, opasni otpad i komunalni otpad

Prateći situaciju na Europskom tržištu tvrtka je sudjelovala na zahtjevnoj nabavi – IPARD, IPA, Predpristupna pomoć – te je uspješno izvršila preko 10 ugovora na Engleskom jeziku za izvođenje radova prema EU procedurama, sve prema Crvenoj i Žutoj FIDIC knjizi (FIDIC – YELLOW BOOK, RED BOOK).

KAKO RADIMO?

Punih 26 godina tvrtka svoj razvoj temelji na kontinuiranom ulaganju u svoje zaposlenike i njihova znanja, opremu, materijale i strojeve, pritom vodeći računa o horizontalnim prioritetima – ekonomske, društvene i okolišne komponente.

Potvrda toga su međunarodni certifikati koje tvrtka posjeduje za:

  • Sustav upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2008
  • Sustav upravljanja okolišem – ISO 14001:2004
  • Sustav sigurnosti i zdravlja na radu – OHSAS 18001:2007

Tvrtka je usmjerena na potrebe Investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom imajući na umu brzinu i kompletnost isporuke, uz ključni naglasak na kvalitetu.

RADOVI U TIJEKU

Tehničkom i kadrovskom opremljenošću jamčimo kvalitetno i brzo izvođenje radova na području izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije poslovnih i javnih zgrada, obiteljskih kuća, povijesnih objekata, škola, vrtića, stambeno-poslovnih zgrada, zdravstvenih ustanova, sportskih dvorana, te mnogih drugih objekata.