Proveden projekt "Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja"

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” tvrtka Kapitel d.o.o. je u periodu od 1.2.2020. do 1.8.2020. godine provela projekt  “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja” za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0045.

Kapitel d.o.o. je tvrtka čija je glavna djelatnost graditeljstvo, uključujudi projektiranje, izvođenje radova visokogradnje i niskogradnje, izvođenje zahtjevnih restauratorskih radova, te usluga zimske službe.

Projekt se sastoji od nabave IKT opreme kroz 3 aktivnosti provedbe uz aktivnosti upravljanja projektom i aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Pod tim aktivnostima nabavljaju se hardver, softver za upravljanje gradilištima, sustav za pradenje vozila, te programi i licence.

Projektni ciljevi su jačanje konkurentske pozicije na domadem i stranom tržištu, optimizacija 10 ključnih poslovnih procesa i stvaranje učinkovitije organizacije rada.

Provedbom projekta je optimizirano 10 poslovnih procesa, stvorena jedinstvena baza podataka, zadržana su postojeda radna mjesta i instaliran softver za upravljanje gradilištima.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv korisnika: Kapitel d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 450.790,35 kn
Bespovratna potpora: 257.861,52 kn
Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2020. – 01.08.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Dunja Kušić Mikolić
Pogledajte više na www.strukturnifondovi.hr

 

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST NARUČITELJA

WordPress Theme