TKO SMO?

Tvrtka Kapitel d.o.o. osnovana je u studenom 1991. godine sa sjedištem u Ivanić-Gradu.

Puni naziv tvrtke je “Kapitel d.o.o. za graditeljstvo i marketing” s matičnim brojem upisa (MBS) 3781186, te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 44838895379. Od početka poslovanja tvrtka je u vlasništvu Ivice Kušića, diplomiranog inženjera arhitekture. Tvrtka broji preko 100 zaposlenih, od visokoobrazovanih inženjera i diplomiranih inženjera, pa sve do stručnih kvalificiranih neposrednih izvršitelja koji svojim radnim iskustvom pružaju garanciju za dobro izvršenje radnih zadataka i ugovorenih poslova.

ŠTO RADIMO?

Naša osnovna djelatnost je građevinarstvo; niskogradnja i visokogradnja, gradnja po sistemu “ključ u ruke”, te izvedba zahtjevnih restauratorskih radova. Tvrtka danas posjeduje zavidan broj referenci u području izgradnje i sanacije objekata visokogradnje, niskogradnje i restauratorskih radova, te je respektabilan partner mnogim drugim tvrtkama u Hrvatskoj.

Tvrtka posjeduje:

Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za skupinu C
Rješenje Ministarstva kulture za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na nepokretnom kulturnom dobru.
Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o upisu u očevidnik prijevoznika otpada za neopasni otpad, opasni otpad i komunalni otpad

Prateći situaciju na Europskom tržištu tvrtka je sudjelovala na zahtjevnoj nabavi – IPARD, IPA, Predpristupna pomoć – te je uspješno izvršila preko 10 ugovora na Engleskom jeziku za izvođenje radova prema EU procedurama, sve prema Crvenoj i Žutoj FIDIC knjizi (FIDIC – YELLOW BOOK, RED BOOK).

KAKO RADIMO?

Punih 26 godina tvrtka svoj razvoj temelji na kontinuiranom ulaganju u svoje zaposlenike i njihova znanja, opremu, materijale i strojeve, pritom vodeći računa o horizontalnim prioritetima – ekonomske, društvene i okolišne komponente.

Potvrda toga su međunarodni certifikati koje tvrtka posjeduje za:

  • Sustav upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2008
  • Sustav upravljanja okolišem – ISO 14001:2004
  • Sustav sigurnosti i zdravlja na radu – OHSAS 18001:2007

Tvrtka je usmjerena na potrebe Investitora i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom imajući na umu brzinu i kompletnost isporuke, uz ključni naglasak na kvalitetu.

RADOVI U TIJEKU

Tehničkom i kadrovskom opremljenošću jamčimo kvalitetno i brzo izvođenje radova na području izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije poslovnih i javnih zgrada, obiteljskih kuća, povijesnih objekata, škola, vrtića, stambeno-poslovnih zgrada, zdravstvenih ustanova, sportskih dvorana, te mnogih drugih objekata.

Proveden projekt "Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja"

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkuretnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” tvrtka Kapitel d.o.o. je u periodu od 1.2.2020. do 1.8.2020. godine provela projekt  “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja” za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0045.

Projekt IKT

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)” tvrtka Kapitel d.o.o. od 01.veljače do 1.kolovoza, 2020 godine provodi projekt pod nazivom “Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Kapitel d.o.o uvođenjem IKT rješenja” za koji su odobrena bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0045.